Pirkimo – Pardavimo Taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „labanoro.lt“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo, Pardavėjo ir internetinės parduotuvės administracijos teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „labanoro.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.  

1.2. Labanoro.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo nurodytu elektroniniu paštu ir, norėdamas įsigyti prekių šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.  

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje platformoje turi teisę:  

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;  

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo asmeninėmis lėšomis;  

1.3.3. juridiniai asmenys;  

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.  

 1. Asmens duomenų apsauga 

2.1. „labanoro.lt“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas, kai tai būtina užsakymo vykdymui. „labanoro.lt“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais tik šiam sutikus.  

2.2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el.paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas „labanoro.lt“ el. pašto adresu info@labanoro.lt išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.  

2.3. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių. Internetinėje parduotuvėje įdiegtas SSL sertifikatas, užtikrinantis duomenų saugumą.  

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas 

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.  

 1. Pirkėjo teisės 

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „labanoro.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.  

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.  

4.3. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis “Mažmeninės prekybos taisyklėmis”.  

 1. Pirkėjo pareigos 

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.  

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.  

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti „labanoro.lt“ administraciją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.  

5.4. Pirkėjas, naudodamasis „labanoro.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.  

 1. labanoro.lt“ internetinės parduotuvės administracijosteisės  

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, „labanoro.lt“ administracija turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.  

6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, „labanoro.lt“ administracija gali laikinai sustabdyti arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.  

6.3. „labanoro.lt“ administracija turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.  

6.4. „labanoro.lt“ turi teisę nesudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.  

6.5. „labanoro.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.  

 1. Internetinės parduotuvės administracijos pareigos 

7.1.Užtikrinti stabilų internetinės parduotuvės veikimą ir jos saugumą. 

7.2.Padėti spręsti ginčus kylančius tarp pirkėjų ir pardavėjų, kai jiems to nepavyksta padaryti tarpusavyje. 

7.3. „labanoro.lt“ įsipareigoja laiku atsiskaityti su Pardavėjais už jų parduotas prekes, kaip tai numatyta paslaugų teikimo taisyklėse. 

7.4.Esant ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių buvo laikinai sustabdyta arba visiškai nutraukta internetinės parduotuvės veikla, „labanoro.lt“ įsipareigoja apie tai iš anksto pranešti Pardavėjams elektroniniu paštu ar kitu būdu ir atsiskaityti su jais, kaip tai numatyta paslaugų teikimo taisyklėse.  

 1. Pardavėjo įsipareigojimai 

8.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.  

8.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę susisiekti su „labanoro.lt“ administracija, bei grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 14 darbo dienų.  

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti kuo tiksliau gaminį atspindinčias nuotraukas ir sukurti gaminį atitinkantį aprašymą. Jeigu gaminio nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio ir pristatytas gaminys gali skirtis nuo vaizduojamo, tokiu atveju pardavėjas turi apie tai įspėti produkto aprašyme arba įspėjimą užrašyti ant nuotraukos.  

 1. Pardavėjo teisės 

9.1. Pardavėjas turi teisę savo parduotuvėje, kuri yra talpinama „labanoro.lt“, nusistatyti papildomas sąlygas, kurios neprieštarautų kitoms „labanoro.lt“ taisyklėms, bei nepažeistų Lietuvos Respublikos teisės aktų.  

9.2. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti kokybiškų prekių grąžinimui, kai tos prekės pagamintos pagal individualų užsakymą (nutapytas kliento portretas ir pan.) ir jas grąžinus jų realizuoti nebėra galimybės, o grąžintos prekės Pardavėjui sukeltų nuostolį.  

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka 

10.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. „labanoro.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.  

10.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje „labanoro.lt“ nebūtinai turi sutapti su prekių kainomis kitose prekybos vietose, internetiniuose portaluose.  

10.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes, elektronine bankininkyste, mokėjimo kortele, bankiniu pavedimu į Luko Kuršelio banko sąskaitą, kurią gaunate užsakymo metu.  

 1. Prekių pristatymas 

11.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.  

11.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų „Prekių pristatymas“ skyriuje. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.  

11.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu (išskyrus Kuršių Neriją) darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00 val. Išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas išsiunčia kitu sutartu būdu arba apie tai įspėja savo parduotuvės taisyklėse.  

11.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.  

11.5. Pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.  

11.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.  

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas 

12.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis “Mažmeninės prekybos taisyklėmis”.  

12.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.  

12.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinę kortelę (jei ji buvo išduota).  

12.4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.  

12.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.  

 1. Atsakomybė 

13.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.  

13.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.  

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.  

13.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.  

 1. Apsikeitimas informacija 

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.  

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.  

 1. Baigiamosios nuostatos 

15.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.  

15.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.