Taisyklės Pardavėjams

Internetinės prekybos platforma „labanoro.lt“, veikianti pagal Luko Kuršelio individualią veiklą, pažymėjimo numeris: 1044119,  adresu Jaunimo al. 3 , Šilutė, telefono numeris +370 68140214, elektroninio pašto adresas info@labanoro.lt, interneto svetainė https://www.labanoro.lt/.  
  
1. Bendrosios nuostatos  

1.1. Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pardavėjui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „labanoro.lt“ paslaugų teikimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pardavėjo ir internetinės prekybos platformos administracijos teisės bei pareigos, prekių pardavimo sąlygos, prekių pristatymo, šalių atsakomybės bei kitos su prekių pardavimu „labanoro.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios taisyklės taip pat papildo „labanoro.lt“ pirkimo-pardavimo, prekių grąžinimo ir kitas taisykles su kuriomis Pardavėjas taip pat susipažįsta ir sutinka pradėdamas prekiauti internetinėje parduotuvėje.  

1.2. Labanoro.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pardavėjas bus informuojamas prisijungimui naudojamu el. paštu.  

2. Internetinės prekybos platformos administracijos teisės ir pareigos  

2.1. Jei Pardavėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, „labanoro.lt“ administracija turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pardavėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pardavėjo registraciją.  

2.3. „Labanoro.lt“ įsipareigoja Užtikrinti stabilų internetinės parduotuvės veikimą ir jos saugumą.  
  
2.4. Administracija įsipareigoja padėti spręsti ginčus kylančius tarp pirkėjų ir pardavėjų, kai jiems to nepavyksta padaryti tarpusavyje.  
  
2.5. „labanoro.lt“ įsipareigoja laiku pardavėjams išmokėti jų gautas pajamas už parduotas prekes kaip tai numatyta šiose taisyklėse.  
  
2.6.Esant ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių buvo laikinai sustabdyta arba visiškai nutraukta internetinės parduotuvės veikla, „labanoro.lt“ įsipareigoja apie tai iš anksto pranešti Pardavėjams elektroniniu paštu ar kitu būdu ir atsiskaityti su jais, kaip tai numatyta šiose taisyklėse.  

3. Pardavėjo teisės ir pareigos.  

3.1. Pardavėjas turi teisę savo parduotuvėje, kuri yra talpinama „labanoro.lt“, nusistatyti papildomas sąlygas, kurios neprieštarautų kitoms „labanoro.lt“ taisyklėms, bei nepažeistų Lietuvos Respublikos teisės aktų.  

3.2. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti kokybiškų prekių grąžinimui, kai tos prekės pagamintos pagal individualų užsakymą (nutapytas kliento portretas ir pan.) ir jas grąžinus jų realizuoti nebėra galimybės, o grąžintos prekės Pardavėjui sukeltų nuostolį.  

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir pirkėjui suteikti siuntos sekimo numerį.  

3.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę susisiekti su „labanoro.lt“ administracija šiose taisyklėse pateiktais rekvizitais, bei grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 14 darbo dienų.  

3.5. Pardavėjas įsipareigoja pateikti kuo tiksliau gaminį atspindinčias nuotraukas ir sukurti gaminį atitinkantį aprašymą. Jeigu gaminio nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio ir pristatytas gaminys gali skirtis nuo vaizduojamo, tokiu atveju pardavėjas turi apie tai įspėti produkto aprašyme arba įspėjimą užrašyti ant nuotraukos.  

3.6. Pardavėjas turi teisę nutraukti savo veiklą internetinėje parduotuvėje prieš tai iš anksto, ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki veiklos nutraukimo susisiekęs su „labanoro.lt“ administracija el. paštu info@labanoro.lt.  

4. Mokesčiai  

4.1. „Labanoro.lt“ internetinė parduotuvė suteikdama paslaugą Pardavėjams talpinti savo produktus šioje platformoje už tai nuo pardavėjų parduotų produktų pajamų nuskaičiuoja 20% komisinio mokesčio, kuris yra panaudojamas internetinės parduotuvės sistemos tobulinimui, jos funkcionalaus veikimo užtikrinimui, parduotuvės žinomumo didinimui, rinkodaros išlaidoms, bei kitoms išlaidoms, kurios yra būtinos parduotuvės veikimui.  

4.2. Pardavėjai už gautas pajamas iš “Labanoro.lt” internetinės parduotuvės, mokesčius valstybei moka savarankiškai ir už tai atsakomybę prisiima patys.  

5. Atsiskaitymas už parduotas prekes  

5.1. Pardavėjas, norintis prekiauti „labanoro.lt“ internetinėje parduotuvėje privalo nurodyti teisingą banko sąskaitą sutampančia su jo vardu ir pavarde į kurią bus išmokamos pajamos gautos iš Labanoro.lt.  
  
5.2. Pinigai už parduotas prekes, Pardavėjui bus išmokami pateikus prašymą per 5 darbo dienas nuo pateikimo datos į pardavėjo nurodytą banko sąskaita sutampančia su jo vardu ir pavarde.  

5.3. Esant ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių buvo laikinai sustabdyta arba visiškai nutraukta internetinės parduotuvės veikla, „labanoro.lt“ įsipareigoja išmokėti Pardavėjams jų uždirbtas pajamas per 5 darbo dienas, nuo pranešimo apie susidariusią situaciją.  

5.4. Pardavėjui nutraukus veiklą pagal 3.6 punktą, pajamos uždirbtos iš „labanoro.lt“ išmokamos per 5 darbo dienas nuo Pardavėjo veiklos nutraukimo dienos.  

6. Baigiamosios nuostatos  

6.1. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su paslaugų teikimo taisyklėmis ar kitomis „labanoro.lt“ taisyklėmis tarp Pardavėjo ir internetinės parduotuvės administracijos, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.